ما به هم وصلیم!

خاطرات دو تا جوجه

843.من.
ساعت ۸:٢٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۳ آذر ۱۳٩٥  کلمات کلیدی:

عجیبه واقعا!!

این همه مدت اینجا ننوشتنم!

کجا بودم؟