785.من 85!

انفورماتیک زیر شیروانی که بودیم یک روز آمد تا الگوریتمی را با هم پیاده کنیم.

نشست پشت کامپیوتر و کد زد!

کد زد و پاک کرد و کد زد و پاک کرد.

کلافه شدم از ندانستن چیزی که توی سرش بود.

گفتم: "رییس، دیوید کاپر فیلد هم که می خواست از دیوار رد بشه قبلش یه توضیحی داد!!"

رییس: متفکر

من: نیشخند

رییس: نگران

من: خمیازه

/ 1 نظر / 27 بازدید
سمیه

[خنده] چقدر این شکلکهارو دوس دارم، تصمیمت برا کار چی شد؟جالبه تو آرزو داری بیکار تو خونه بشینی و وقت برا رندگیت بذاری منم آرزو دارم از مدرکم و زحمتهام استفاده کنم،