778.پسرم...

میگه: مامان بیا قایم باشک بازی.

میگم: باشه چشم بگذار برم قایم بشم.

میگه: نه! پیش من قایم شو.

میگم: خوب منو میبینی که.

میگه: نه! قول میدم نبینمت!!!!

/ 1 نظر / 41 بازدید
ن.

داشتم لینکامو یکی یکی باز می کردم که اونایی که فعالن رو ببرم توی یک ریدر جدید . خدا رو شکر هنوز می نویسی! [دست]