803.رییس کجایی ببینی!

شرکت برگه تسویه حسابم را امضا نمیکند.

هنوز نیرویی برای جایگزینی و تحویل برنامه هایم معرفی نکرده.

بنده همچنان مجانی و از طریق تلفن پاسخگو هستم!!

بله، همچین کارمند نمونه ای بودم من.فرشته

/ 1 نظر / 45 بازدید
سمیه

مطمئن باشید دیگه نمی تونن همچین کارمندی پیدا کنن.خدا دوسشون نداشته شما از اونجا رفتید