759.بخشک!

از معایب خرید زیاد، یخچال کوچک!

از مزایای شوفاژ...

/ 4 نظر / 87 بازدید
سمیه

اینا سیبن؟ دمنوش باهاشون درست میکنی یا همینجوری میشه خورد؟[رویا]

باران

خیلی خوب خشک کردی افرین

مامان باران

سلام. چه نوشته های زیبایی و چه مادر خوش ذوقی. تولد پسرتان باتاخیر مبارک. از پسر من یکسال کوچکتر . است.خداحفظشان کند.... سفرنامه سالاردره راخواندم. زیبا بود و عکساش زیباتر.وقت داشتین آپ شدم

مامان باران

سلام. چه نوشته های زیبایی و چه مادر خوش ذوقی. تولد پسرتان باتاخیر مبارک. از پسر من یکسال کوچکتر . است.خداحفظشان کند.... سفرنامه سالاردره راخواندم. زیبا بود و عکساش زیباتر.وقت داشتین آپ شدم