733.من.

شده ام چینی ترک خورده.

با کوچکترین تلنگری، آب چشمهایم سرریز می شود از ترک کاسه وجودم...

/ 3 نظر / 19 بازدید
سميه

خدا نکنه دل هيچ مادرى بشکنه,چى شده مگه بانو؟[نگران]

سمیه

من هم...[گریه]

قارا

چرا این قدر حساس؟شاید خسته ای؟