786.پسرم...

میگه: مامان! ما آدمیم، انسان نیستیم که!!

من: خودمو پرت میکنم روش، می چلونمش، ماچ مالیش می کنم، چند تا گاز می گیرم، بعد میشینم، موهامو مرتب می کنم!!

اون: عادت داره!! فقط نگاهم میکنه!

/ 2 نظر / 26 بازدید
سمیه

آخییییی لوبیا کوچولو[قهقهه]