795.چی میخونم؟؟

به یاد روزهای نوجوانی بلندیهای بادگیر می خوانم.

و قدرت قلم را با رمانهای ایرانی که جدیدا خوانده ام مقایسه می کنم.

تفاوت از زمین است تا آسمان.

.

خدا بخواهد 100 رمان برتر آمازون را دنبال می کنم. چه خوانده باشم و چه فیلمش را دیده باشم.

و من الله توفیق

نه که خیلی حیاتیه!!

/ 0 نظر / 38 بازدید