پست های ارسال شده در فروردین سال 1391

477.من.

تو دل یه مزرعه، یه کلاغ رو سیاه، هوایی شده بره، پابوس امام رضا. . . . هـــــــــــــــــــــــــای ضامن آهو! من دلم می خواد مشهدی بشم.
/ 1 نظر / 21 بازدید