791.بسم الله...

و خداوند بهار نارنج را آفرید تا ما برایش بستری از شیر برنج و هل و خامه آماده کنیم،

و بعد از اذان با کله بریم توش!!

/ 3 نظر / 27 بازدید
سمیه

نماز روزه تون قبول[لبخند] این بهارنارنج شبیه گل محمدیه[تعجب]

آمارین

التماس دعا و نوش جان[لبخند]

مهفام

نوش جان