757.پسرم...

می پرسم: من چه رنگی ام؟

میگه: قرمز!

میگم: بابا چه رنگیه؟

میگه: آبی!

میگم: شما چه رنگی؟

میگه: سبز!!!

.

راست میگه بابا خیلــــــــــــــــی آرومتر از مامانه...

/ 0 نظر / 28 بازدید