789.شش سال بعد...

لحظه دیدار نزدیک است

باز من دیوانه ام، مستم

باز میلرزد دلم، دستم...

/ 4 نظر / 47 بازدید
قاصدک

التماس دعا ..

مریسام

التماس دعا و زیارت قبول[گل]

سمیه

بسلامتی،زیارت قبول،دعا کنین عاشقاشو بطلبه.