740.دیالوگ های به یاد ماندنی

گدایی همه جورش بده...گدایی عشق از همش بدتره...!

/ 6 نظر / 21 بازدید
helen

مثل همیشه عالی [گل]

helen

مثل همیشه عالی [گل]

helen

مثل همیشه عالی [گل]

تداعی

[ناراحت] آی گفتیییییییی

فارا

ااووووووووف چی بگم .........

نگار

آره خیلی بده چون من اینکارو کردم اما بدون نتیجه بود